Den skjutna vargen är samma individ som tidigare angripit en fårbesättning i Tegnebytrakten den 18/7, detta vet vi sedan tidigare efter analys av salivDNA. Det har funnits stora likheter i sättet att angripa de drabbade fåren och Länsstyrelsen anser att det pekar mot att vi under juli och augusti 2021 inte har haft att göra med fler än en skadegörande individ på Orust och Tjörn. Den individen sköts på Orust den 17 augusti.

 Vänliga hälsningar från Nelly Grönberg på Länsstyrelsen