En god dialog och samarbete med grannarna, en kunnig konsult och drivna handläggare på länsstyrelsen har också bidragit starkt.

– För mig handlar mycket om förväntan och inställning. Jag förstod från början att det skulle bli en tidskrävande process, men jag såg också tillståndet som en säkerhet för företaget, en garanti för att vi ska få fortsätta bedriva vår verksamhet framöver.

Arjen och hans fru Annie kom till gården för snart sju år sen. Då fanns där 140 mjölkkor men inga ungdjur och mjölkproduktionen var under avveckling. I dag ser det annorlunda ut, produktionen har mer än fördubblats och de har investerat i ett nytt mjölkningsstall med kapacitet för ytterligare utökning, byggt ett nytt kostall och köpt till mer mark.

– Vi är i ständig förändring, djuren håller sig friska och vi har låg utslagningsprocent. Det är anledningen till att vi i tillståndsansökan valt att ta höjd för betydligt fler djur, säger Arjen.

Från början hade han en plan att göra ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen själv.

– Jag hade gjort anmälan om C-verksamhet till kommunen vid flera tillfällen och tänkte att jag löser detta med.

Nu i efterhand är han tacksam att han ändå valde att anlita konsulten Petra Nilsson på Ludwig & Co. Hennes erfarenhet och kunskap om vad länsstyrelsen ansåg viktigt var väl investerade pengar.

– Jag har haft fullt upp med att ta fram underlag, samtidigt som jag måste lägga tid på att planera för utökningen och hålla fokus på produktionen.

Efter ett gediget samråd under hösten 2020 skickade de i januari in ansökan och miljökonsekvensbeskrivning. Tack vare tydlighet från länsstyrelsen i samband med samrådet krävdes bara en kort komplettering om antalet djur på naturbetesmarkerna. Beslutet om det nya tillståndet kom ett halvår senare.

– Jag vill verkligen lyfta fram länsstyrelsens goda arbete. Robert Ernstsson och Stig Karlsson har stöttat i processen och varit lyhörda och gett goda råd när vi bollat olika frågeställningar. Mycket har gått att lösa på telefon, de har bjudit in till att våga fråga och hela tiden arbetat för att allt ska flyta på så smidigt som möjligt.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare i LRF Halland, LRF Värmland och LRF Västra Götaland

 

FAKTA/ TILLSTÅNDSPLIKT

… mer än 40 000 platser för fjäderfän.

… mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor som      är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller …

… mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

… med mer än 400 djurenheter av nötkreatur, hästar eller           
    minkar.