Svenska Kraftnäts bemötande och information till markägare på sträckan Trollhättan-Söderåsen, 400 kV, är inte av högsta klass. 

Om man som berörd anser att ombyggnationen/förnyelsen/breddningen är lagvidrig kan man lyfta det till Ei.

Nedanstående har LRF fått av en jurist på Ei:

"Om nätbolaget gör en förändring av ledningen, som markägaren anser är olaglig, så kan man anmäla detta till Energimarknadsinspektionen."

Hör av er till mig om ni grunnar på något.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare