I fält pratade vi markavvattning och vikten av att den fungerar både för miljö och produktion. 2024 skall det göras en översyn av markavvattning och vi flaggade igen för vikten av att redan nu planera för hur detta skall ske.

Den dialog som länsstyrelsen haft med LRF och våra medlemmar gällande granbarkborrar i naturreservat och miljöprövningar av tillståndsärenden för medlemmar som bygger ut produktionen har vi sett gör skillnad och vi framförde att vi gärna ser mer av det dialog- och tillväxtperspektivet.

I vissa frågor har vi fortsatt olika syn kring exempelvis vilt och många frågor kopplat till vatten. 

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland, sofia.karlsson@lrf.se