Nils efterlämnar hustrun Elvy och barnen Torbjörn och Anna med familjer och våra tankar går till dem i denna svåra stund.

I samband med att sjukdomen började tära på Nils krafter fick jag nöjet att ta hand om hela hans omfattande arkiv rörande LRF i Forshälla och Uddevalla sedan 1933 då verksamheten startade under namnet RFL (Riksförbundet Landsbygdens Folk). En av ledamöterna då var Nils far Gustav som år 1976, som sekreterare vid årsmötet, fick se sin son bli vald till ordförande, en plats som han till allas belåtenhet kom att behålla i fyrtio år.

Ingen fråga var för liten, inget ämne för svårt och ingen medlem för obetydlig för Nils, bara det kunde vara till gagn för landsbygden eller LRF och dess medlemmar. Jag har sällan eller aldrig träffat en person som så oegennyttigt tjänade sin organisation och dess medlemmar. Målsättningen var alltid att hjälpa till för de som behövde hjälp vilket område det vara månde och på vilket sätt som passade sig bäst, personligt möte, telefonsamtal, skrivelse eller mail. Jag kommer verkligen att sakna de ibland timslånga telefonsamtalen med Nils, som trots sin sjukdom engagerade sig in i det sista. Alltid stöttande, aldrig fördömande.

Intresserad, hjälpsam, kunnig, engagerad och outtröttlig är alla ord som kan beskriva Nils dagliga verksamhet inom LRF. Jag skulle vilja lägga till epitetet ”En av de sista stora bondeledarna”. År 2000 fick Nils LRF:s högsta regionala utmärkelse, Silvernålen, för oegennyttigt arbete i bondenyttans tjänst. Sällan har någon varit mer förtjänt av denna utmärkelse. Han var kort sagt ett föredöme.

Robert Larsson, regionchef för LRF, beskrev Nils på ett vackert sätt när jag meddelade bortgången: ”Jag minns mitt sena 90-tal när LRF fortfarande hade kontor I Uddevalla. Varje fredag kl 15.30 kom den lågmälde, ikoniske strategen Nils Mellin in på kontoret på Skansgatan för att se om vi hade glöden kvar fast det var fredag eftermiddag. Alltid med ett hängivet påkommet medlemsärende i fickan. Vilken legend!”

Förutom LRF var Nils och hans hustru Elvy engagerade i många andra föreningar såsom Forshälla hembygdsförening, Hushållningsgillet, Rotary och Centerpartiet för att nämna några. Av väldigt många sörjd och saknad.

Torsten Torstensson
Ordförande LRFs kommungrupp Uddevalla, emitot@yahoo.com