Höstens ansökningstid - senast 1 november.

Tillgångarna var vid starten knappt 500 000 kr och var huvudsakligen aktier och obligationer. En stor insats för stiftelsen gjordes av Erik Jonsson *, Odensåker som var ordförande från starten fram till och med år 2000 samt var styrelsemedlem till och med mars 2005. Tillgångarna är nu cirka 60 miljoner kr och utdelningsbara medel cirka 1,5 miljon kr per år.

Två ansökningstillfällen under året, 1 mars och 1 november. Ansökan (tre olika ansökningsblanketter finns) om bidrag kan göras för:

  • Forskning och Försök
  • Undervisning/studieresor
  • Egen eller medarbetares utbildning/utveckling (t ex personalfrågor, leda själv/leda andra, produktion, förmanskurs, företagsekonomi etc)

Höstens bidragsansökan, senast 1 november, sänds till stiftelsen med adress: Nötkreatursstiftelsen Skaraborg, Att Kurt Setterberg, Brunsbogatan 12, 532 38 Skara eller setterbergkurt@gmail.com. Ev frågor 076-784 07 99.

Ansökningsblanketter, mer info om bl a utdelningar och rapporter finns att hämta här >>

 

* Erik Jonsson var förbundsordförande i LRF under åren 1972 - 1982.