Det kommer att bli ett informationsmöte för berörda fastighetsägare onsdagen den 22 september.

För er markägare som vill ha mer information och hjälp innan ni ska skriva på avtalet så ska vi inom LRF hålla ett Teams-möte där Erik Evestam, äganderättsexpert på LRF samt Patrik Ohlsson, ordförande i LRF Värmlands regionstyrelse, medverkar. Vi har ännu inget datum bestämt för vårt Teams-möte.

I Värmland har de nyligen trädsäkrat järnvägsspåren så Patrik vet vad ni bör tänka på.

Datum är nu bestämt till torsdagen den 14 oktober, kl 19.00.

Skicka ett mail till undertecknad josefina@frielsberg.se eller ring 070-537 14 34 kvällstid om du vill vara med på Teams-mötet.

Josefina Guttman
Ordförande LRFs kommungrupp i Lidköping