Vattenrådet för Vänerns sydöstra tillflöden har i veckan genomfört tre träffar i området för att belysa vikten av fungerande markavvattning och möjligheten att anlägga våtmarker.

Kristian Jocknick, Länsstyrelsen, och undertecknad pratade om vikten av fungerande markavvattning för att maximera fotosyntesen och lönsamhet, samt uppnå minskade förluster av växtnäring. 

Att det finns en aktiv styrelse i dikningsföretaget är viktigt för att se till att underhållet sköts, samt att man bevakar och ställer krav vid förändringar av flöden som kan bli resultatet av byggnation av vägar och hårdgjorda ytor.

Ett bra hjälpmedel för att starta upp ett dikningsföretag är att använda studiecirkeln om aktiv förvaltning av diken, gör en intresseanmälan här; sv.se/vatten

Avslutningsvis pratade Morgan Johansson Naturvårdsgruppen, om anläggande av våtmarker. När Morgan letar lägen för våtmarker försöker han hitta lägen där aktiv skog- och jordbruksmark inte tas i anspråk. Ibland kan en våtmark leda till att mer jordbruksmark kan tas i bruk. 

Christer Jansson
Verksamhetsutvecklare