Efter denna start på hösten med intensivt regnande så kanske mångas åkermark mer liknar något som skulle passa en fiskare, men det inte alls vad denna korta reflektion handlar om utan om hur det är egentligen att vara yrkesfiskare i Vänern?

Emellan skurarna hälsar vi på Boris Åström i hans fiskeläger på Torsö, precis invid Vänern. Boris är förutom fiskare även engagerad i frågor som rör näringen. Vad finns det för likheter emellan våra branscher egentligen?

Största hindret för yrkesfiskarnas utveckling är myndigheterna. Det åläggs hela tiden mer byråkratiska krav, nya certifieringar, omfattande rapportsystem och utbildningar. När allt detta finns på plats ska man ju kunna yrket också. Det går ju inte att lära sig från en bok vart fisken finns utan det är bara via erfarenhet från tidigare fiskare eller egen erfarenhet det kan ge resultat i fångst liksom ekonomin. Känns resonemanget igen från våra egna medlemsled inom LRF?

I dagsläget finns det 46 yrkesfiskare i Vänern och rekryteringen av yngre hänger inte alls med i en bransch där medelåldern är till och med högre än bland de yrkesverksamma jordbrukarna. För yrkesfiskarna i Vänern är det så att om en licens försvinner så är den helt borta. Hav- och vattenmyndigheterna medger nämligen inga nya licenser till Vänern utan ända möjligheten att få en licens är att överta en redan befintlig licens från någon som går i pension eller slutar av andra orsaker. Myndigheten åberopar försiktighetsprincipen, de vet inte hur mycket fiske Vänern tål och då kan de inte medge nya licenser. Men att myndigheterna verkligen skulle undersöka hur mycket fiske Vänern tål finns inte resurser till.

Bönder och fiskare får gnälla säger Boris med ett hjärtligt skratt, men trotts alla byråkratiska pålagor finns det så mycket fördelar som yrkesfiskare, menar han. Man får jobba med naturen och känna årstidsväxlingarna. Utanför den livsmedelsgodkända lokalen invid vattnet finns några stolar och ett bord, hit kommer det grannar och intresserade för att köpa färsk fisk och finns det tid för en kopp kaffe sitter han gärna ner och pratar en stund. Vänern mår bra och har gott om fisk, det finns plats för fler yrkesfiskare och gärna yngre människor säger Boris. Precis som att vara jordbrukare får man räkna med tidvis långa dagar och jobbet kan inte heller vänta fastän vädret inte alltid bjuder på vindstilla och solsken. Men man får bestämma över sin dag själv och periodvis finns det både för lantbrukare och yrkesfiskare lugnare perioder med tid för återhämtning.

Kajsa Edbom
Verksamhetsutvecklare