Utmärkelsen delades ut i samband med LRF Västra Sveriges träff för kommungrupper på Vann, Brastad.

LRFs kommungrupp i Essunga gjorde kommunpolitiken tidigt uppmärk­sam på konsekvenserna för jordbruket av Vattenmyndighetens nya åtgärds­program inom vattendirektivet. Man förde dialog och försåg politikerna med ett väldigt bra underlag som de blev trygga med.

Essunga kommun blev därför den 15 mars 2021 först med att begära över­prövning av åtgärdsförslaget till regeringen. Kommunen konstaterade att man saknar ordentliga underlag från Vattenmyndigheten, samt vilka konse­kvenser förslaget ger. Essungas kommunalråd lyfte frågan i Kommunal­förbundet Skaraborg och arbetade vidare för att Kommunalförbundet lyfte frågan i regionen.

Alla är överens om att vi ska ha ett bra vatten, men man måste ställa kost­naden i förhållande till miljönyttan och här fick LRFs kommungrupp i Essunga kommunen att se att underlaget brister. Till slut kom 37 kommuner, främst i Västsverige, att begära överprövning av åtgärds­programmet.