Varje år föder våra mjölkkor minst 100 000 tjurkalvar, varav merparten flyttar för vidare uppfödning. Vad kan vi göra för att kalvarna skall klara av flytten så bra som möjligt? Under ERFA-träffar på tre gårdar lyfter vi olika frågor, diskuterar, och lär av varandra.

Vi följer kalvarna från deras ursprungsbesättning, vidare till gården som köper tjurkalvar därifrån och sist till gården som står för kviguppfödningen.

Syftet är starta en grupp som kan kommunicera och se hur vi gemensamt kan jobba med miljö/hållbarhet/djurvälfärd hos den flyttande kalven.

Jessica Hallman
Nöthälsoveterinär, Gård & Djurhälsan, jessica.hallman@gardochdjurhalsan.se

* Nötkreatursstiftelsen Skaraborg >>