Regionstyrelsen för LRF Västra Götaland har beviljat stöd till projektet för att medverka till en helt ny satsning som riktar sig till både skogsägare och andra företagare som har skogen som resurs för sitt företagande.

Här kan du läsa mer om den nya skogliga plattformen >>

Martin Gustavsson
Vice ordförande LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se