Priset delas ut till lärare på förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+. En av de fyra vinnarna är Naturbruksförvaltningen vid Västra Götalandsregionen. Utbildningsminister Anna Ekström delade tisdagen den 19 oktober ut priserna vid en ceremoni hos Universitets- och högskolerådet (UHR) i Solna.

Naturbruksförvaltningen belönades för sitt arbete med ett projekt där naturbrukselever fått möjlighet att göra sin praktik i europeiska länder. Dessutom har lärare vid Västra Götalandsregionens naturbruksskolor haft kompetensutveckling genom att delta i olika europeiska utbyten. Motiveringen löd:

Med målsättningarna att etablera ett långsiktigt utbyte för yrkesutbildningen och att hitta en metod att formalisera dessa utbyten samt att öka digitaliserad utbildning har projektet "Arbetsplatsintegrerat lärande inom den gröna näringen” och Naturbruksförvaltningen förtjänstfullt byggt kompetenser inom en rad områden, skapat internationella nätverk och ökat ämneskunskaper för såväl personal som studenter.

Yvonne Kjell, chef för Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen, tackar alla som möjliggjort priset och förvaltningens europeiska samarbete. ”Jag är stolt över att representera yrkesprogrammen men framförallt för vår förvaltnings goda arbete och hoppas det kan inspirera andra”, säger Yvonne Kjell.

Läs mer:

Naturbruksförvaltningen i Västra Götalandsregionen vinnare av europeiskt lärarpris >>

Lärare prisade av utbildningsministern >>

Martin Gustavsson
Vice ordförande LRF Västra Götaland, martin.gustavsson@lrf.se