Ulrika Heie och Fredrik Christensson från Centerpartiet, Ann-Sofie Alm och Johan Hultberg från Moderaterna och Magnus Jakobsson från Kristdemokraterna dök upp.

Vi fick i fält höra lantbrukare berätta om allt de faktiskt gör för att minska övergödning. Men också känslan av hur mycket man än gör så är målen för god status i vattnet så högt satta att de är omöjliga att nå inom överskådlig tid.


Vi diskuterade vikten av markavvattning för både miljö, klimat och produktion. En väl fungerande markavvattning är mycket viktigt ur alla dessa aspekter och det måste tas hänsyn till det när översynen av dessa företag blir aktuell inom några år.

Det är viktigt att regeringen prövar åtgärdsprogrammet och att politiken säkerställer att myndigheterna nyttjar verktygen för rimlighetsanpassningar fullt ut. Det innebär bland annat att man behöver använda verktygen Kraftigt modifierat vatten och Mindre stränga kvalitetskrav i mycket högre grad.  I Västerhavet begärde hela 37 kommuner överprövning av det föreslagna åtgärdsprogrammet, så även Havs- och Vattenmyndigheten.

Dessutom behöver riksdag och regering snarast genomföra förslagen i SOU 2019:66 ”En utvecklad vattenförvaltning” för att skapa en rimlig vattenförvaltning.

Stort tack Melleruds kommungrupp!

Inlägg och fler bilder på LRF Västra Sveriges Facebooksida >> 

Sofia Karlsson
Ordförande LRF Västra Götaland