På plats fanns Anna Tibblin från We Effect som berättade om kooperativa företagsformer i många delar av världen och då särskilt kvinnornas möjlighet att bedriva företag. LRF Hallands ordförande Anders Richardsson berättade om kooperationens historia, från dåtid till nutid.

Fredrik Torberger, Kairos Future, gav resultat från rapporten ”Kooperation på framtidens villkor” Väl värd att läsa! Inger-Lise Sjöström, Arla, framtidsspanade om hur kooperationen kan se ut om 10 år och betydelsen för medlemmarna.

Emilia Astrenius Widerström och Dag Arividsson, Lövåsa Gård, berättade om deras annorlunda generationsskifte som beräknas pågå under 10 år.

Anders Ramström, Östra Ämtervik, deltog med pass båda dagarna och berättade om kooperationen som företagsform och vad som skiljer mot andra företagsformer. Kooperativ framtid, hur får jag del av vinsten och kollektiv nytta togs också upp.

Intryck från konferensen

Efter konferensen bad vi tre personer att lämna sina intryck från dygnet i Lundsbrunn.

David Bjelke, Vedum, ordförande Vedumsbygdens LRF-avdelning och kommungruppsledamot i Vara

Mina förväntningar:

  • Nätverkandet
  • Uppfriskning i kooperationens fördelar och nyttor
  • Baksidor

Vad tar jag med mig:

  • Att en ny generation har annat fokus och behov av kooperation
  • Hur kan man fördela värdet av en kollektiv nytta för medlem
  • Syftet är viktigt för medlemsnyttan
  • Varför kom kooperationen till en gång?
  • Anders Ramströms pass om kooperationens ekonomi och företagsform var intressant

Ulf Johansson, Vessigebro, styrelseledamot Södra Skogsägarna

Kooperativt Forum för Västra Sverige gav många tankar och en bra grupp att bryta tankarna i. Det blev nya insikter i hur olika sätt att tänka och göra kan passa olika organisationer och företag. Blandningen mellan att lyssna till We Effect och de utmaningar som finns i världen och hur kooperation kan användas, till att fundera över värde i våra föreningar.

Även tankar kring andra viktiga värden som finns i ett kooperativt företag kändes bra att diskutera. Ett mycket värdefullt forum!

Charlotte Cedermark, Brandstorp, LRF Ungdomen

Jag är mycket tacksam för möjligheten till delaktighet på detta Kooperativa Forum där jag fått vara en del i de många intressanta föreläsningar och diskussioner. Jag tar med mig många nya insikter och funderingar kring kooperationer och deras viktiga funktion i vårt samhälle där fokus på globalisering, urbanisering och digitalisering ständigt ökar. Ibland kan det vara svårt att inse att det inte alltid finns något rätt eller fel. Vi lever idag i en ekonomi där utbud och efterfrågan oftast är det som styr marknaden, men hur det kommer se ut i framtiden är svårare att förutse.

Lantbruket står inför många utmaningar, en del tuffare än andra men tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi skapa en hållbar förändring. Syftet med ett kooperativ är att ge medlemmarna största möjliga ekonomiska nytta och för att kooperativen fortsatt ska finnas kvar behöver de formas på framtidens villkor för att fortsatt vara en stark kraft i snabb utveckling. I kooperativen behöver vi skapa hållbarhet ur olika perspektiv såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. Det gäller att ta tillvara på kunskaper och resurser på bästa möjliga sätt och se möjligheter istället för begränsningar och svårigheter. Hur kan vi i lantbruket tillsammans bidra till en bättre värld?

Det är viktigt att komma ihåg att en medlem innebär en röst och hur ska vi engagera fler till delaktighet och fånga upp den vilja och det engagemang som finns idag på bästa sätt?