Syftet med besöket är att de vill se hur vi i Sverige klarar att föda upp djur utan antibiotika och hur vi lyckas hålla salmonella och campylobakter borta från djuren.

- Man blir en smula stolt när svensk djurproduktion får statera exempel säger Camilla Rosman och Richard Limmergård på Limmergårds Lantbruk i Vättlösa, Götene.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se