I dag sker samrötning av gödsel från olika djurslag men också andra restprodukter från bland annat livsmedelsindustrin.

– Vi får också ut en biogödsel som går tillbaka till gårdarna, en väldigt homogen gödsel och den är nästintill luktfri, säger Per-Olof Rosén. Något som uppskattas av lantbrukarna.

Vårgårda Herrljunga biogas tecknade tidigt avtal med Fordonsgas för att sälja sin gas på marknaden och i dag är det vid uppgraderingsanläggningen flaskhalsen finns.

– När naturgaspriset steg hängde biogaspriset med. Vi har diskuterat med Fordonsgas då vi tycker att det ska vara billigare att köra på biogas än på bensin eller diesel. Vi har fått en marginell höjning som producenter, säger Per-Olof.

Just det lokala är något som man vårdar i företaget.

– Biogas är en grön energiform och vi tror på lokalproducerat så vi behöver inte vara störst. Vi vill inte heller köra runt på substrat för långt, utan vi håller oss i närområdet, säger Per-Olof.

Vårgårda Herrljunga Biogas har ersatt 15–20 miljoner liter diesel, under sin tid som fordonsgaslevererantör. Efterfrågan på biogas finns, både från transportsektorn och från industrin. Men för att kunna möta efterfrågan vill lantbrukarna att lönsamheten och spelreglerna ska vara mer långsiktiga.

– Vi byggde för att lantbrukarna var drivna och ville producera ett grönt energislag, men de har också fått ut en biogödsel som många värderar högt, säger Per-Olof.

De politiska spelreglerna kring biogas har ändrats en del den senaste tiden och den 14 december var det sagt att det skulle ges besked om vad som kommer att gälla framöver. Niklas Bergman som bland annat jobbar med biogas på LRF Riks tror att det kommer att komma någon form av biogasstöd.

– Stödet finns med i budgeten men det har flyttats till ett annat utgiftsområde. Förhoppningsvis har vi nu fått veta hur mycket pengar som kommer att avsättas som stöd till biogasen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör