Ni har under hösten jobbat en del med biogas, hur kommer det sig?

– Inom Klimat 2030 jobbar vi med flera frågor, varav biodrivmedel och transporter är en. Vi har sett att det finns en del frågetecken som vi kan hjälpa till att reda ut när det kommer till biogas.

Ni har redan dragit i gång arbetet, vad har ni gjort?

– Vi har haft ett kunskapshöjande webbinarium där vi pratat om biogas. Forskare deltog men också representanter från branschen. Vi lyfte vilken efterfrågan som finns på biogas och vad som är aktuellt inom politiken kopplat till biogas. Det har ju hänt en del inom politiken under den senaste tiden …

Ni kommer erbjuda ett flertal studiebesök på biogasanläggningar runt om i Västra Götaland under våren.

– Det stämmer. Anläggningarna är spridda geografiskt men de har också kommit till på olika sätt. Det visar att det inte bara finns en väg in till att starta biogasproduktion. Vi vill erbjuda intresserade lantbrukare att få ta del av det som andraBesök Vadsbo Biogas, Mariestad lantbrukare eller andra företBesök Vadsbo Biogas, Mariestadagare har gjort. Några kör enskilda biogasanläggningar medan andra har samrötning. Några tar till vara biogasen på gården medan andra uppgraderar och säljer fordonsgas. Alla behövs.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör