Det var kommungruppen via ordförande Torsten Torstensson som arrangerat mötet och bjudit in markägare och Länsstyrelse.

Reservatsbildandet är än så länge i en tidig fas och mycket arbete återstår. Ytan som omfattas är ca 110 hektar. Utöver vatten, ingår en smal remsa land och här är tanken att stärka skyddet mot nya bryggor och ankringsplatser för båtar. På ett ställe finns ett stycke betesmark inritat och anledningen är att den marken måste ha ett långsiktigt bete för att behålla sina biologiska värden. Om markägaren upphör med sin verksamhet, kan därför Länsstyrelsen se till att det fortsätter betas genom att anlita andra djurhållare.

Eftersom ålgräsängarna är känsliga för övergödning ställdes frågan om verksamheten uppe på land skulle få några restriktioner. Svaret på den frågan var nej. Det blir heller ingen påverkan på jakt eller fiske i området. Eftersom det inte blir några inskränkningar på pågående verksamhet så blir det heller ingen ersättning till markägarna – så som det ser ut i nuläget.

Reservatet ska ge ett långsiktigt skydd mot exploatering men markägarna påpekade då att detta redan förhindras av strandskyddet, samt att sådana verksamheter kräver tillstånd – av bland annat Länsstyrelsen.

Detta anser dock Länsstyrelsen inte vara tillräckligt.

Dialogen kommer nu gå vidare mellan markägare och Länsstyrelse. LRF fortsätter att följa ärendet.

Erik Evestam
Verksamhetsutvecklare