Mariestads kommungrupp har jobbat hårt med att i samband med den behövliga ombyggnaden av E20 få till en lokalväg för jordbrukets transporter. Kommunen har varit en tydlig pådrivare för inte heller de har gillat Trafikverkets dåliga lösning. Men äntligen finns det på papper att det blir en lokalväg. En lösning som kommungruppen hälsar med glädje. Så snart ska det hela förhoppningsvis vinna laga kraft.

Förbifart Mariestad december 2021 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare