- Jag kom åkande på gamla E6 när jag blev stoppad av 4 gränspoliser. Jag vevade ner rutan och de stack nästan in huvudena i bilen och frågade efter mina papper. De bar inte munskydd och höll inte heller coronasäkert avstånd, säger Ragnar som är upprörd över deras beteende.

Ragnar är norsk medborgare och är inte skriven i Sverige.
- Jag tycker ändå att jag hade skäl nog att komma in i Sverige igen, dels bedriver jag verksamhet i Sverige, och eftersom jag bara åkt till Norge över dagen hade jag också min medicin i Sverige. Min sambo är efter en operation i behov av mitt stöd för att klara vardagen. Men inte ens detta tog gränspolisen hänsyn till.
Gränspolisen sa till Ragnar att han kunde överklaga beslutet till Migrationsverket.

Robert Larsson som är regionchef för LRF Västra Sverige kontaktade migrationsverket för att höra vad som egentligen gäller för lantbrukare som bedriver verksamhet på båda sidor om gränsen.
- Migrationsverket svarade att Regeringen har beslutat om ett inreseförbud från Norge för att minska risken för smittspridning. Undantag från regeringens beslut gäller för dem som jobbar i Sverige eller har trängande familjebehov samt för godstrafik och att detta därför inte var en fråga för Migrationsverket.

Ragnar gjorde ytterligare försök under helgen att passera gränsen. Det var först när gränspolisen bytt personal som han lyckades ta sig in i Sverige.

Det är en glad Ragnar Johnsen som vi pratar med.
- Jag är tacksam för att jag kommit hem till min sambo, och det enda som krävdes den sista gången då jag lyckades ta mig igenom gränsen var ett intyg från min revisor som visade att jag bedrev jord- och skogsbruk i Sverige.

Ragnar kommer jobba vidare med frågan och han har varit i kontakt med politiker och lyft det orimliga i gränspolisen hantering av hans fall.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se