Skaraborgs läns Nötkreatursförsäkringsbolag bildade 1965 en stiftelse som ska främja nötkreatursskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborg.

Två ansökningstillfällen under året, 1 mars och 1 november. Ansökan (tre olika ansökningsblanketter finns) om bidrag kan göras för:

  • Forskning och Försök
  • Undervisning/studieresor
  • Egen eller medarbetares utbildning/utveckling (t ex personalfrågor, leda själv/leda andra, produktion, förmanskurs, företagsekonomi etc)

Ansökningar ställs till stiftelsen med adress: Nötkreatursstiftelsen Skaraborg, att Kurt Setterberg, Brunsbogatan 12, 532 38 Skara eller setterbergkurt@gmail.com

Ansökningsblanketter och mer info om stiftelsen finns på www.notkreatursstiftelsen.se