De prisas bland annat för sitt långsiktiga och varierande arbete för att gynna den biologiska mångfalden på gården. Rune, Irene och Sven har tillsammans i sitt initiativ kombinerat många olika åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden året runt. Från det enkla med blommande fältkanter, till mer avancerar såsom anläggande av dammar, lähäckar och snokövervintringsplatser.

Några av initiativen för biologisk mångfald som utförts på gården:

Planterat lähäckar med många olika växter Planterat fruktträd, och andra odlingar runt om på gården Anlagt våtmark och andra dammar Sått in blommande fältkanter Har max 200 meter till fältkanterna för att jordlöpare ska trivas Ställer ut halmbalar, placerar ut grus- och stenhögar Anlagt lärkrutor Satt upp fågelholkar som passar olika fågelarter.

Här kan ni se övriga pristagare https://www.syngenta.se/hallbarhet/biologisk-mangfald/blomstrande-ideer