Det är inte alla organisationer förunnat att högsta ledningen kommer ut på årsmöten och ger sig bra tid för att berätta om det aktuella läget och svara på frågor. Medlemmarna fanns del på plats på Logården och till dels via datorn.

Finansutskottet är positivt till miljarden.  Palles poängterade att det är viktigt att det kommer pengar till lantbruket innan vårbruket.

Det är ju ingen hemlighet att kostnadsläget är minst sagt bekymmersamt. Därtill kommer att alltför många i Sverige och EU inte har kunskap om svenskt skogsbruk och vad det genererar. Bara skillnaderna om hur man räknar så kallat skyddad skog är ett bekymmer. Skogsexporten är en viktig del i den svenska handelsbalansen.

När folk jobbade mer hemma ökade efterfrågan på svenskt kött. Men ursprunget är inte lika viktigt när det äts på restaurang eller köps in till det offentliga.

CAP för den nya perioden kommer att medföra påfrestningar för svenskt jordbruk om inte staten tar sitt ansvar för den nationella medfinansieringen.

Elisabeth Thisner fortsätter som ordförande för kommungruppen.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare