LRF Ungdomen Skaraborg

När jag sitter och tittar
 över det planerade utbudet av utbildningar som kommer att hållas kommande år, kan jag inget annat än att bli glad. Att vi i LRF kan, själva eller i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan, erbjuda en brett urval av utbildningar och föreläsningar, med duktiga föreläsare och kursledare är fantastiskt.

Att i en föränderlig tid kunna erbjuda aktuella och intressanta föreläsningar tror jag är en viktig del inte bara för förtroendevalda inom LRF, utan även för alla företagare som på detta viset kan hållas ajour.

Att vi fortsatt även tar ett stort ansvar för hela föreningslivet med våra kurser är oerhört viktigt. När tidigare generationer som fostrats in i det ideella föreningslivet från barnsben nu börjar avta i styrka, är det jätteviktigt att återväxten ökar.

Inom föreningslivet i dag ser jag tydliga tecken på att bristen på personer som vill engagera sig är utbredd.

En liten skara människor bär på många orter upp både hembygdsföreningar, hushållningsgillen och lokala LRF avdelningar.

En av lösningarna på detta bekymmer tror jag är utbildning. Kanske är det så att okunskap om föreningsteknik och styrelseteknik tyvärr leder till att färre vill engagera sig.

Att kunna erbjuda kurser i föreningsteknik och styrelseteknik tror jag borgar för att fler, unga som gamla, vill engagera sig och det i sin tur leder till att fler upptäcker nöjet i att medverka och kunna påverka sin framtid genom den moderna folkrörelsen.

Adam Gruvæus
LRF Ungdomen Skaraborg