En medlem hörde av sig och undrade om han skulle jobba gratis när några av hans djur skulle provtas för att kontrollera deras eventuella halt av otillåtna substanser. 

Djurägaren hade inget alls emot provtagningen men ifrågasatte hur många obetalda timmar han eller någon anställd skulle lägga på detta. 

Anna Forslid på LRF riks har informerat om lagstiftningen, som är tvingande för djurägaren. Det är provtagningslagen som gäller. Den är stelbent och likaså är gällande EU-förordning. Det kommer ny lagstiftning, zoonoslag och EU-förordning som lär träda i kraft 2023. 

LRF anser att det är en självklarhet att få ersättning för nedlagt arbete. Så ni som blir uttagna ska fakturera Livsmedelsverket. Märk fakturan restsubstanskontrollen samt ange diarienumret på provtagningsbrevet. 

LRF kommer göra en skrivelse till KP (kontrollprogrammen) på Livsmedelsverket i frågan om det orimliga att inte ersättning kan fås för de extra arbetsinsatser för uttagen djurägare som krävs för provtagning. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare