Kungälvs kommungrupp höll sitt årsmöte i Kode hemvärnsgård och det var en god uppslutning på mötet vilket var väldigt roligt efter alla restriktioner. På mötet gick man igenom årets händelser samt verksamhetsberättelsen.

Ny ordförande Martin Gustavsson. Nya ledamöter Hannes Haraldsson, Johannes Ivarsson samt Niklas Royson.

Avtackning av Benny Olsson och Ricard Oscarsson.

Inbjuden på mötet var Palle Borgström som bland annat talade om skogens ekonomiska och biologiska betydelse, kolinlagring, tolkningar av EUs direktiv, intrång samt LRFs arbete med de fyra största kostnadsposterna vilket fått stor medieuppmärksamhet.

Palles konstaterade att om energin blir dyrare blir även maten dyrare. Maten kommer i framtiden stå för en större del av hushållens utgifter.                                                                                 
På mötet förtärdes även goda räksmörgåsar, kaffe och kaka.

Vid pennan Julia Bengtsson Kommungruppen i Kungälv.

 


Martin Gustavsson och Palle Borgström, förbundsordförande för LRF. Foto: Petra Wirtberg.