I landet som helhet gick priset upp under 2021 och uppgången var procentuellt sett störst i södra Sverige där priset steg med 13,8 procent till 817 kronor per skogskubikmeter. I mellersta och norra Sverige steg priserna med 9,4 respektive 10 procent vilket innebär att skogsmark i mellersta Sverige kostade 540 kronor och i norra Sverige 333 kronor per skogskubikmeter.

Läs mer om prisutvecklingen samt Jennies tankar och funderingar kring den >>

Jennie Bråthén
Fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling,
jennie.brathen@ludvigfast.se