– Tillgångarna var vid starten knappt 500 000 kr och bestod huvudsakligen av aktier och obligationer, säger Per-Anders Freyhult, Tibro, ordförande i stiftelsen.

Erik Jonsson, Odensåker var ordförande från starten fram till 2000 samt var styrelsemedlem till mars 2005.

– Han hade ett gediget engagemang för lantbruket här i Skaraborg och han satt också som LRFs förbundsordförande 1972–1982, säger Per-Anders.

Tillgångarna i Nötkreatursstiftelsen är uppe i cirka 60 miljoner kr och utdelningsbara medel är cirka 1,5 miljon kr per år.

– Vi vill ha en stabil avkastning på cirka 1,5 miljoner kronor per år men vi jobbar också för att värdesäkra och att få stiftelsens innehav att växa, säger Per-Anders.

Erik Jonsson tänkte till när stadgarna skrevs och ändamålsparagrafen för Skaraborgs läns Nötkreastursstiftelse är väldigt bred. Detta har gjort att stiftelsen kunnat dela ut pengar till olika projekt.

– Vi har delat ut pengar till Hushållningssällskapet, projekt inom Agroväst, Växa Sverige men också projekt inom SLU, som främst har bedrivits här i Skara men som ändå gett resultat för alla Sveriges lantbrukare. Vi vill att pengarna ska hamna så nära lantbrukarna som möjligt och att de ska gå till det praktiska lantbruket, därför ger vi också medel till studieresor och erfagrupper. Stiftelsen ger också pengar till enskilda lantbrukare om man vill förkovra eller utveckla sig i sin yrkesroll, säger Per-Anders.

Tidigare hade Skaraborgs läns Nötkretursstiftelse ett ansökningstillfälle per år, men har nu öppnat för två ansökningsperioder, en på våren och en på hösten.

– Har man något akut som ska genomföras så går det också bra att komma med en ansökan mellan de två perioderna, som är mars och november, säger Per-Anders.

Stiftelsen delar också ut ett stipendie under LRFs regionsstämma, i år kommer man att dela ut 20 000 kr till två personer.

– Det är något vi ser som marknadsföring och ett sätt att lyfta stiftelsen, säger Per-Anders.

Stiftelsen basfinansierar också del av Agroväst verksamhet och de stöttar också lantbruksutbildningarna, främst på Sötåsen och Uddetorp.

– Har man en idé som lantbrukare som har inriktning mot nötkreatur och finns i Skaraborg så skicka gärna in ansökningar, vi vill att pengarna ska komma det praktiska lantbruket till del i så stor utsträckning som möjligt, säger Per-Anders.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör

Vill du veta mer eller ansöka gå in på http://www.notkreatursstiftelsen.se.

FAKTA ÄNDAMÅLSPARAGRAFEN ”Stiftelsens ändamål är att enligt fastställda stadgar utgiva understöd, stipendier och anslag för beredande av undervisning eller utbildning till främjande av nötkreatursskötseln och lantbruket i dess helhet, särskilt inom Skaraborgs läns nuvarande område.

Även lämna anslag för forskning inom för lantbruket av intresse varande områden, i samtliga fall där medel i erforderlig utsträckning ej kunna erhållas från annat håll”.