I samband med regionstämman för LRF Västra Götaland den 23 mars presenterade Martin Gustavsson, ansvarig för de gröna näringarnas och landsbygdens kulturfrågor i regionstyrelsen för LRF Västra Götaland, årets mottagare. 

Norra Billings Hembygdsförening
för skapandet av Skogsmuseet på Remningstorp

Hålanda Hembygdsförening
för arbetet med att bevara kulturhistoriska byggnader

Hyssna Hembygdsförening
för etableringen av Hyssnaleden

Allmän information om Per Lindekrantz kulturpris >>

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Götaland, clara.hyltback@lrf.se