De 15 kommunerna i Skaraborg samverkar sedan många år för att bli mer attraktiva för invånarna, man har också ett effektmål att växa som arbetsmarknadsregion.

Vår ordförare i Västra Götaland Sofia Karlsson var också på scenen med rubriken ”Om du vill äta mat ifrån Skaraborg i morgon, välj mat härifrån idag”

Många LRF-budskap till representanterna för kommunerna, näringslivet och politiken. LRF hade också en monter där vi visade på fördelning av ”Matkronan”, självförsörjningsgrad och vad som händer om man flyttar 1 % av omsättningen till svensk råvara i kronor för bonden.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se