- Vi behöver bli fler! Säger Lotta Bäckberg som är omsorgsansvarig för LRF Västra Götalands omsorgsgrupp.

I dagarna har omsorgsgruppen träffats för att diskutera hur de kan hjälpa och stötta kollegor runt om i Västra Götaland i den tuffa situation som råder just nu.

- Vi söker dig som har tid och möjlighet att stötta dina kollegor, vi håller regelbundet utbildningar och träffar för dig, så att du ska känna dig säker i din roll. Vill du veta mer eller kanske bli en del i omsorgsgruppen, kontakta mig, säger Lotta.

Kontaktuppgifter: Lotta Bäckberg 070-321 21 55