Petter Löberg (S), Ingemar Kihlström (KD), Johan Wikander (L) och Jan Ericsson (M), alla riksdagsledamöter/kandiderande riksdagsledamöter tillbringade fredagseftermiddagen i skogen hos Mattias Larsson i Sandhult.

Det var LRFs kommungrupp i Borås och Södra skogsägarna som hade bjudit ut riksdagsledamöterna i skogen för att prata skogsfrågor. Gunnar Lindén, expert från LRF Skogsägarna fanns också han på plats.

Besöket inleddes med att Mattias berättade om sitt skogsbruk. Frågor som sedan lyftes och diskuterades var artskyddet, taxonomin samt Skogspropositionen.

- Vi tycker att vi fick till ett bra möte, det kändes bra och de antecknade och lyssnade så jag hoppas att de tagit med sig något från vårt möte, sa Ruben Enochsson från LRFs kommungrupp i Borås.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se