Det är inte så många gånger som man som enskild deltar i samråd enligt miljöbalken. LRFs medlemmar ger oftast en bild av att samråd ska genomföras för att lagstiftningen säger så. Inte reell påverkan på förslaget.

Det är ställt en fråga till miljöministern i riksdagen om samrådens genomförande. Kom gärna med inspel om vad ni tycker.

Skriftlig fråga och svar 2021/22:1460 ang samråd i miljöbalken >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se