Renkavle, hönhirs, losta och råttsvingel är några av de vanligt förekommande gräsogräsen i svensk växtodling. Tyvärr ses ett växande problem med dessa ogräs i Sverige. Men det finns åtgärder för att komma till rätta med problemen.

LRF Växtodling har tillsammans med Jordbruksverket tagit ett gemensamt steg för att minska spridningen och uppförökningen av gräsogräsen i Sverige.

I första steget handlar det om att sprida information, öka medvetenheten och motivationen hos olika aktörer för att vidta en lång rad olika åtgärder. 

Mer information här >>

Anmälan till renkavle resistenstest
Från den 30.05.2022 klockan 10.00 kan du anmäla dig till ett av 50 resistensanalyser som genomförs på mogna renkavle frön. Jordbruksverket bekostar dessa 50 analyser.

Mer information om anmälan till resistenstest >>

Renkavle – ogräs som är mycket konkurrenskraftigt

Renkavle är ett ettårigt gräsogräs som främst finns på Gotland och i Skåne. Det finns numera även lokalt etablerat upp till Östergötland och Västergötland. Det är ett av de allvarligaste ogräsen och utvecklar lätt resistens mot ogräsmedel.

 Mer info på Jordbruksverkets hemsida