I år är det Naturbruksskolan Sötåsen som står för den största ökningen av förstahandssökande, framför allt genom inriktningen hästhållning, som är förlagd till Axevalla Hästcentrum. I år har antalet förstahandssökande ökat från 20 till 36 elever.

Förra året fördubblades antalet förstahandssökande till Naturbruksskolan Svenljunga jämfört med året innan och i år ligger sökantalet stadigt på samma nivå som i fjol. På skolan erbjuds naturbruksprogrammet med inriktning mot skog och naturturism. I år är det också ett ökat antal förstahandssökande till lantbruksinriktningen, som finns på Naturbruksskolorna Uddetorp och Sötåsen.

Siffrorna kommer från intagningskanslierna i Västra Götalandsregionen. Sökande från övriga delar av Sverige är ännu ej medräknade. Det slutgiltiga gymnasievalet görs senast den 15 maj. Fram till dess har eleverna möjlighet att ändra eller komplettera sin ansökan. 

Preliminärt antal förstahandssökande till Västra Götalandsregionens Naturbruksskolor 2022 
Totalt antal förstahandssökande år 2022 = 225 st (år 2021 = 203 st)
Totalt antal ansökningar år 2022 = 771 st (2021 = 683 st)

Även stort intresse för YH-utbildningarna. Agrotekniker, hovslagare, hovslagare-tilläggsutbildningen, småskalig virkesförädling och verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar. Här har 206 personer sökt till 84 platser. Detta visar på att vi erbjuder attraktiva utbildningar som är utformade efter branschens behov av kompetens.

Hälsar Lena Akilles strategisk kommunikatör VGs Naturbruksförvaltning.

Petra Wirtberg
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se