Fredagen den 20 maj träffades styrelsen för LRF Västra Götaland i Kvänum. På förmidagen styrelsesammanträde och under eftermiddagen genomgång av riksstämmohandlingarna med övriga fullmäktige från Västra Götaland.

På föredragningslistan beslut om bl a arbetsordning, arbetsmodell och ansvarsområden. Styrelsens ansvarsområden och vad dom innehåller hittar du här >>

På eftermiddagen även styrelseutbildning med Erik Furusjö vid RISE som berättade om produktion av biodrivmedel i Sverige. Denna utbildning fick även närvarande fullmäktige del av.  

Årets stämma omfattar 43 yttranden över inkomna motioner. Konstaterades att fullmäktige i de flesta yttranden håller med riks. Bra svar som även är lärande. Dock några motioner som diskuterades mer intensivt där man inte håller med riks. Till stämmosidan >>

Till LRFs riksförbundsstämma 31 maj - 1 juni åker 17 fullmäktige till Sånga Hotell & Konferens från LRF Västra Götaland. Dessa är:

Sofia Karlsson (ordförande), Grästorp
Martin Gustavsson (vice ordförande), Hålta
Adam Gruvaeus (styrelseledamot), Vara
Helena Richardsson (styrelseledamot), Göteborg
Håkan Persson (styrelseledamot), Töreboda
Sofia Kämpe (styrelseledamot), Karlsborg
Sven Callenberg (styrelseledamot), Åmål
Christina Dahl (ersätter styrelseledamot Björn Larsson), Limmared
Britt-Marie Benjaminsson (ersätter styrelseledamot Roland Hermansson), Töreboda
Josefina Larsson Guttman, Tun
Emilia Astrenius Widerström (ersätter Kristina Jacobsson), Götene
Lars-Olof Ottosson, Tösse
Mats Häggner, Trollhättan
Ruben Enochsson, Fristad
Tomas Larsson, Lyrestad
Wanja Wallemyr, Falköping
Håkan Christensson (ersätter Andréa Karlsson), Bovallstrand