I Riksrevisionens rapport från första mars riktar de kritik mot lantmäteriets handläggningstider och avgifter.

- Jag tycker att detta är en jätteviktig fråga som berör äganderätten och den behöver skötas professionellt av lantmäteriet, säger Sune.

Han är mest kritisk till de höga oförutsägbara kostnaderna.

- En enkel förändring som jag och min granne kom överens om, och som vi vill legalisera, erbjöd lantmäteriet oss antingen fast pris eller på löpande timtaxa. Det fasta priset hamnade på 50 000 kronor och om vi skulle tagit det på löpande vågar jag inte ens tänka på hur dyrt det hade blivit, säger Sune.

Sune tycker att LRF borde skicka in olika typärende till lantmäteriet på några lantmäterikontor runt om i Sverige och se vilket pris de skulle ge och om det skiljer sig mellan de olika kontoren.  

- Enkla åtgärder blir ofta dyra och då drar man sig som markägare för att legalisera dessa, detta kan ju skapa problem senare vid eventuella försäljningar eller andra förändringar i ägarförhållandena, säger Sune.

Han tycker också att Lantmäteriet borde kunna ta hjälp av andra företag som sysslar med fältmätningar.

- Det borde gå att öppna upp för att andra företag kan sköta fältmätningarna och att dessa då ska vara certifierade, detta tror jag skulle öka effektiviteten men också minska handläggningstiderna och de orimliga kostnaderna. Äganderätten är oerhört viktig och då måste det vara rätt, då den är en del av en demokratisk stat, avslutar Sune.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltbäck@lrf.se

*Motion nr 29/2022, yttrande 23.