Tisdag 22 november Tema: Äganderätt

Plats: Brunsbo Gästgifveri och Hotell utanför Skara, http://brunsbo.se/ - ett samarrangemang tillsammans med Sveriges Jordägareförbund

Tid: Kl 12.00 - 17.00, start med lunch

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson samt LRFs äganderättsexperter Erik Evestam och Carl von der Esch lyfter äganderättsfrågorna ur ett generellt, nationellt samt lokalt perspektiv. Anders Grahn, generalsekreterare för Jordägareförbundet och Sebastian Scheiman, jurist, ger Jordägareförbundets syn på äganderättsfrågorna och hur de arbetar med dessa.

Anmälan: Senast onsdagen den 16 november till vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.

Tisdag 22 november – Tema: Äganderätt

Plats: Hotell Swania, Trollhättan, www.scandichotels.se/hotell/sverige/trollhattan

Tid: Kl 18.00 - 21.30, start med fika och matigare smörgås

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson samt LRFs äganderättsexperter Erik Evestam och Carl von der Esch lyfter äganderättsfrågorna ur ett generellt, nationellt samt lokalt perspektiv.

Anmälan: Senast onsdagen den 16 november till vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.

Onsdag 23 november – Tema: Skog

Plats: Rångedala bygdegård, Rångedala, https://rangedalabygdegard.se/

Tid: Kl 13.00 - 16.00

LRFs förbundsordförande Helena Jonsson inleder, vad kan LRF ge mig som inte en skogsägarförening kan?

Dialog kring LRFs skogssatsning, vad vill jag som medlem ha ut av LRF i skogsfrågor.

Anmälan: Senast onsdagen den 16 november till vgregion@sv.se eller 0522-65 33 33.

Onsdag 23 november – Tema: LRF som den nya miljörörelsen

Plats: Ekocentrum Aschebergsgatan 44, Göteborg, www.ekocentrum.se/

Tid: Kl 18.00 - 19.30

LRF den nya miljörörelsen – träffa LRFs förbundsordförande Helena Jonsson och hör henne berätta kring LRF som den nya miljörörelsen! Ska vi bruka marken eller ska vi bevara den? Under kvällen får du möjlighet att diskutera och ställa dina frågor.

Åke Karlsson, författare och fotograf till Boken Mulens marker berättar om vad som hänt under 25 år med våra hag- och ängsmarker.

Märta Jansdotter, VD Gröna gårdar berättar om hur de praktiskt arbetar med miljövård varje dag.

Ingen anmälan.

Välkomna!

LRF Västra Götaland i samarrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan

Ev frågor till Clara Hyltbäck, LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se eller 033-44 28 46.