Bakgrunden var en förstudie som genomförts och som bekräftade det som intresseorganisationen NEDA även tidigare antagit: Tillgången på bra boende begränsar turismutvecklingen i området.

Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre Dalälvens område. Därom vittnar bland annat kontakter med flera utländska researrangörer. Områdets närhet till Mälardalen och Arlanda samt attraktiva naturmiljöer med möjligheter till fiske och andra naturupplevelser i skog och på vatten är en framgångfaktor. Det är viktigt att kunna erbjuda logi med hög standard.

Förstudien vittnar om intresse från såväl markägare som kommuner och andra intressenter i området.

Underlätta för turistlogi

Projektet syfte var att inspirera och underlätta för dem som vill investera i stuglogi i området. Modellen skulle vara en praktisk "verktygslåda" för dem som vill bredda befintlig näringsverksamhet, eller starta ny, med en uthyrningsstuga eller en mindre grupp av stugor.

Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning togs fram i projektets regi. Två arkitekter var anslutna till projektet.

Projektledare var Mats Dahlström, erfaren projektledare och tidigare kommunalråd i Falun.

Studieresa till Finland

I april 2012 ordnande projektet en studieresa till Finland för att se på hur lantbruket där utvecklat besöksnäringen genom att satsa på turistlogi.

Läs om slutseminariet i Gysinge 14 november 2013

Kontakt:

Mats Dahlström, projektledare, 070-396 65 45

Håkan Johansson, LRF, ordförande i styrgruppen 026-27 88 91