Över 60 personer deltog när LRF-projektet Attraktiv logi hade sitt slutseminarium i Gysinge 14 november. Stugbyggandet har inte kommit igång på det sätt som var avsikten och en starkt bidragande orsak är byråkratiskt krångel.

När LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, introducerades för fyra, fem år sedan var meningen att varje kommun skulle anvisa områden på landsbygden som var attraktiva för byggnation. LRF-projektet Attraktiv logi för turister i nedre dalälvsonmrådet, som finansierades via Leader Dalälven, var avsett att utnyttja detta.

Men fortfarande är ingen av de kommuner i Dalarna, Gävleborg, Uppland och Västmanland som har områden längs nedre Dalälven klara med att ha utsett några LIS-områden.

Vid seminariet deltog representanter från flera av kommunerna och vittnade om svårigheterna att ta sig igenom byråkratin och komma till skott med att låta entreprenörer bygga på nya, attraktiva platser.

Projektledaren Mats Dahlström är ändå ganska nöjd med att ha kommit så långt med intressenter.

- Förstudien visade att det finns en verklig efterfrågan. Tanken var att 20 stugor skulle vara byggda i dag, sa han.

Eftersom läget är som det är så har projektet också tagit kontakt med kommunerna för att visa intresse för LIS-områdena.

- Jag tror att vi har lycktas skynda på processerna i kommunerna, sa Mats Dahlström.