Biogas i Säterbygden var egentligen två projekt som tillsammans förhoppningsvis leder till att det blir produktion av biogas i Säterbygden inom den närmaste framtiden.

- Efterfrågan i Sverige på biogas har ökat med 35 procent senaste året! sa projektledaren Henrik Axelsson inför projektstarten.

Biogasprojekten i Säter togs i början av 2011 över av en interimstyrelse. Henrik Axelsson är nu projektledare för ett liknande projekt i Bollnästrakten.

LRF-projekten i Säter började i november 2009. Då var Mats Dahlström projektledare. Han inventerade intresset bland lantbrukare i området vilket gav en lista med så många som ett 40-tal namn.

Bättre förutsättningar


Från årsskiftet 2009/2010 tog Henrik Axelsson över som projektledare med namnlistan som grundplåt. 2006 gjorde han en förstudie inför en tänkbar biogassatsning i Västerbotten. Han kom då fram till att det inte skulle ha blivit lönsamt.

Men 2010 var förutsättningarna bättre, menade han, och nämnde högre bränslepriser, ny, billigare teknik och större efterfrågan.

- De här faktorerna gör att jag ser att den här satsningen kan bli verklighet, sa han.

Många ladugårdar i Säter


Biogas kan produceras av dynga, potatis, matrester, ensilage, avloppsslam mm. Beståndsdelarna fövandlas till gas i en rötningsanläggning. Säterbygden är ett lämpligt område eftersom det är Dalarnas mest kreatursintensiva distrikt samt att där finns lokala, drivande krafter.

EU betalar stor del


Projektet "Lokal biogassamverkan i Säterbygden" var ett Leader Nedre Dalälven-projekt. "Lokal biogasproduktion i Säterbygden" finansierades via EU:s landsbygdsprogram. Medfinansiärer var LRF, Säters kommun och länsstyrelsen Dalarna (även via Energiintelligent). Totalt hade projekten drygt en halv miljon kronor att spendera fram till projekttidens slut i maj 2011.

Studieresor


Målet för "Lokal biogassamverkan i Säterbygden" var att skapa ett nätverk och samverkansformer för dem som var intresserade. Projektet skulle också försöka öka intresset både för att sälja och köpa biogas. Bland annat genomförde man en studieresa till Västerås som storsatsar på biogas.

Vem vill köpa?


Det andra projektet, "Lokal biogasproduktion i Säterbygden" skulle jobba mer med affärskoncept, lönsamhetskalkyler och tekniska frågor. I den delen hyrdes expertis in. Vad kommer biogasen att kosta med hänsyn tagen till olika faktorer? Och finns det köpare för det priset? Om så är fallet - ska man vända sig till en lokal, regional eller kanske till och med en europeisk marknad?

- Vi siktar på ett koncept för fordonsgastillverkning, vilket är mest lönsamt. Som alternativ har vi att skapa gårdar som är självförsörjande på el och värme, sa Henrik Axelsson i början av 2010.

I slutet av projekttiden bildades en interimstyrelse och gruppen av lantbrukare beslutade sig för att gå vidare. I maj 2011 handlar det framför allt om att hitta en lämplig plats för att bygga den gemensamma rötningsanläggningen.

Genomförda aktiviteter

 

 • Intervjuer med lantbrukare i Säterbygden
 • Inventering av rötsubstrat
 • Aktörsmöten i Säter och Nybo med presentation av affärskoncept
 • Studieresa till Västerås biogasanläggning
 • Medverkan vid Gårdsrundan
 • Förslag på ägandeformer för biogasanläggning
 • Förprojektering samrötningsanläggning av biogaskonsult SBI AB

Aktiviteter våren 2011

 

 • Studieresa genom BiogasMitt
 • Aktörsmöte 5 hur fortsätter vi efter projektslut
 • Informationsmöte för allmänheten
 • Stöttning av bildad interimsstyrelse för ek. förening
 • Slutrapportering
 • Sammanfattning

Projektperiod för  projekten "Lokal biogassamverkan i Säterbygden" och "Lokal biogasproduktion i Säterbygden" var november 2009 till maj 2011.

Målsättningen med projekten var att skapa förutsättningar för att etablera biogasproduktion i Säters kommun. Detta genom att öka kunskapen och intresset för biogas samt ge aktörer möjlighet att knyta affärskontakter. I projektet Lokal biogasproduktion presenteras underlag vad gäller teknik, ekonomi och marknad för biogas.

Projekten finansierades genom stöd från Leader Nedre Dalälven och Landsbygdsprogrammet.

 

Projektledare


Henrik Axelsson var projektledare för Biogas i Säterbygden.

Telefon 026-24 59 94 eller henrik.axelsson@lrf.se.

Intressant länk:


www.biogasportalen.se