Projektledare för förstudien var Pirjo Gustafsson, företagarcoach för LRF Dalarna och LRF Gävleborg. Färstudien avslutades i december 2010 och finansierades via Leader Nedre Dalälven.

Så småningom hoppas man att man ska kunna sälja veckovisa besök i området - eller weekender. Gästerna - företrädesvis utländska tursiter - får lära sig om svenskt skogsbruk och förplägas med mat. logi och underhållning.

Inriktning på skog


Tänkt målgrupp är utländska organisationer som skogsägarföreningar eller olika skolor med inriktning på skog.

Vad man kan visa upp är hyggen, plantskolor, ungskog, gallring, avverkning, transporter, virkesmätning, sågverk med mera. Och dessutom alla produkter som tillverkas av den svenska skogen: sågade trävaror, biobränsle, golv, fönster, möbler, hantverk och så vidare.

Du kan läsa förstudiens slutrapport ovan till höger.

För mer information kontakta Pirjo Gustafsson tel. 026-24 59 77 eller e-post: pirjo.gustafsson@lrf.se.