Kött till kommuernas kök från marker med kommunala intressen var det rekordlånga namnet på projektet, som David Levrén var projektledare för.

Samtliga sex dalakommuner som deltog i projektet hade också representanter med vid slutseminariet i Leksand den 20 november 2013.

På eftermiddagen diskuterade man hur man skulle kunna gå vidare efter projekttidens slut.

Projektidén var att Gagnef, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner skulle leta efter möjligheter att kombinera bete av marker som hotas av att växa igen med produktion av kött till skolor, dagis och äldreboenden. På så sätt gynnas också turismen i Dalarna genom att landskapet hålls öppet.

Modell finns

Projektets arbetsgrupp har tagit fram en modell för hur en kommun ska kunna kombinera inköp av betestjänster och kött. I modellen måste kommunen äga korna men kan köpa skötseln av dem.

Ingen av kommunerna hade vid tidpunkten för slutseminariet genomfört något test av modellen. Slutseminariet behandlade vad som gjorts i projektet men gav också deltagande kommuner möjlighet att komma ytterligare ett steg närmare ett praktiskt test.

Lyssna på P1 Morgons reportage om projektet!

Sommaren 2014 köpte Orsa in ett antal egna djur och Mora hade beslutat sig för att också göra det.