Hur ser ungdomar på möjligheten att bedriva företag på landsbygden? Det skulle projektet Unga Landsbygdsföretagare ta reda på.

Projektet pågick till och med 2013 och projektledare var Erika Bränd, som också är verksamhetsutvecklare medlem på LRF-kontoret i Sandviken.

Framtidsfrågor

Projektet skulle knyta kontakter med ungdomar i åldern 16-20 år med kopplingar till de gröna näringarna i Falu- och Borlängeområdet. Ungdomarna träffades och diskuterade framtidsfrågor.

Avsikten var att rekrytera ungdomar till att bli landsbygdsföretagare i framtiden. Men den information som ungdomarna lämnade kommer också att kunna användas som underlag vid samhällsplanering för externa institutioner.

Projektet finansierades via Leader Falun Borlänge.

Inspirationsdag

Lördag 13 april 2013 från klockan 10.00 till söndagseftermiddagen 14 april bjödr projektet in till en inspirerande träff på Bjursås Ski Center för dem som kan tänka dig att satsa på eget företagande på landsbygden i framtiden.

Det blev föreläsningar om företagande, diskussioner och grupparbeten. Men också god mat och fika och tillfällen att bygga nya kontaktnät.

Martin Moraeus, ordförande för LRF Dalarna, medverkade och diskuterade vilka möjligheter och svårigheter ungdomarna ser med framtida företagande inom de gröna näringarna.

Anna Ozén, Bergshyttan Häst och Semin (se hemsida) förklarade vad en affärsplan är och berättade om vikten av att ha en bra affärsplan innan man startar ett företag.

Linda Ljungkvist, LRF Konsult, kom och redde ut skillnaderna mellan olika företagstyper.

Vad kan man som ung få ut av att träffa en företagarcoach? Håkan Johansson, företagarcoach LRF berättade om det.

Ett av resultaten av framtidsdagen var att ett stort antal ungdomar blev medlemmar i LRF.