Odling av grödor som ska bli mat för människor har av tradition inte varit någon stor verksamhet i Dalarna och Gävleborg. WäXa med nya grödor skulle ta hand om de frön som föregångaren Alternativa grödor trots allt sått.

Det fanns nu ett antal odlare som visat intresse för dinkel (speltvete), naken havre, bovete och naket korn, men mer utbildning och stöd behövs.

Projektet förespråkade ekologisk odling.

Projektets mål var att

  • 20 nya odlare producerar någon eller några av de nya grödorna och levererar till lokal råvaruförädling
  • Minst en anläggning för skalning av speltvete och bovete etableras i regionen
  • Fem kvarnar köper in och produktförädlar minst två av de aktuella grödorna
  • Två lokala bagerier använder lokalt producerad råvara
  • Några gårdar förbättrar sina befintliga anläggningar genom ny kunskap
  • En gemensam hanterin av spannmålsråvara etableras i regionen
  • Någon eller några gårdar förädlar spannmålsråvara på gården
  • Några handlare aktivt tar in lokalt producerade mjölprodukter och förädlade produkter
  • Ge odlarna i länen nya impulser och inspiration för produktion av nya grödor genom studieresor
  • Stödja utvecklingen av konkurrenskraftiga lantbruksföretag.

Projektet pågick till halvårsskiftet 2012.

Läs ett referat från en kurs för intresserade odlare!

Läs ett reportage om gårdsrunda hos spannmålsodlare för humankost!

Projektledare:

Hans Bovin telefon 0650/56 71 10