Under två dagar anlitade projekt WäXa med nya grödor Fredrik Andersson för besök på sex gårdar från Färila i norr till Borlänge i söder. Besöken gjordes för att titta på hur spannmålshanteringen på gårdarna fungerade sett utifrån ett livsmedelshygieniskt perspektiv.

Olika typer av hantering och torkanläggningar visades upp på de olika gårdarna. Fredrik betonade vikten av att följa någon av de spannmålsmoduler som olika certifieringsorgan har för att kontrollera hela kedjan från fält till avsalu. Huvudregeln är att det ska vara rent och snyggt, ingen fågelspillning i samband med spannmålen samt fritt från möss med de olika hjälpmedel som finns.

Undvik jord

Flera frågeställningar dök upp. Ska man köra med däcken över tippgropen? Nej – backa intill och töm vagnen för att jord och undvika smuts. Se till att det går lätt att rengöra elevatorgropen. Rester av spannmål lockar möss eller är grogrund för mögel. Stäng spjället till elevatorn så att inga möss kan ta sig in och i värsta fall bita på plast eller gummidetaljer? Täck gallret på tippgropen så inte skräp eller möss kommer ner i den.

Allt det här är mycket viktiga frågor när man tänker på att det som hanteras i systemet ska konsumeras av oss människor. Vidare diskuterades lagringen som måste säkras från fåglar och möss. Täck gärna med något tättslutande högst upp i lagringsfickan. Varför inte ett brädgolv med någon form av mussäker luftning. Täck inte med plast eftersom det bildas kondens under plasten av den fukt som avges av spannmålen. Alternativ till plast är fiberduk, t ex den som används vid täckodling.

Torkningstips

Fredrik Andersson gav också flera torkningstips. Var inte rädd för att köra torken på hög temperatur. Det är billigast i längden eller per kg torkad spannmål. 70 - 75 grader C kan användas på spannmål som ska gå till kvarnvara. Torka inte kvarnvara under 60 – 65 grader C. Utnyttja två-stegstorkning om det är dåligt med torkkapacitet. Torka ner ett parti till ca 18 % vattenhalt och lufta så partiet håller 20 grader C. Lagra undan det medan ett nytt parti torkas. Under den lagringen sker en utjämning av fukthalten i kärnan och partiet blir mer lättorkat när det sedan ska torkas vidare till lagringsduglighet.

Analysera

Kvalitén på spannmålen är viktigt ur flera synvinklar. Dels om det ska användas som utsäde, dels om det är kvarnvara som ska förädlas till mjöl och dels sett ut ett livsmedelssäkert perspektiv, t ex att det inte finns mögelgifter i råvaran. Tänk på att ta ett representativt prov ur hela partiet som kan analyseras. Använd en så kallad spannmålsprovtagare som tar ett säkert representativt prov på hela partiet. Den är lätt montera själv och finns i handeln.

Att ta en näve då och då är inte accepterat. För en torkjournal på inkommande och utgående spannmål och alla partier under hela säsongen. Det kan vara bra om ett parti behöver spåras av någon anledning. Skilj spannmålshantering och övrig verksamhet på gården. Hantera inte olika kvalitéer på spannmål parallellt, t ex det som ska användas som livsmedel och den spannmål som är dålig och kanske ska användas som bränsle. Detta måste särskiljas i hela hanteringen.

Pannorna viktiga

Fredrik tittade också på pannorna till torkarna. På hösten när torkningen är över så ska vägen för den fuktiga luften från rökgasbrunnen som vill stiga med skorstenseffekten mot pannan stängas. Annars kan kondens bildas i pannan. Öppna gärna inspektions/sotningsluckorna på pannan samt gärna också oljebrännaren så att pannan kan vädras.

Ska du bygga om en befintlig anläggning så ta kontakt med något eller några företag som säljer torkar eller lagringsfickor för en första rådgivning vilket kan vara ett underlag för fortsatt planering. Ett genomtänkt flöde och en rationell hantering borgar för en hög kvalité på råvaran.

En fråga som man som odlare ska ställa sig är om man vill ta hem konsumenter och visa upp sin produktion och sin hantering av den råvara som ska bli livsmedel. Avslutningsvis betonar Fredrik – städa, städa, städa.

Text och foto

Hans Bovin, projektledare Wäxa med nya grödor