21 mars hade en rad experter inom olika sektorer på området samlats på Bollnäs folkhögskola. 18 intresserade odlare från Gävleborg, Dalarna och Jämtland var elever för dagen.

Värd för inspirationsdagen var LRF-projektet WäXa med nya grödor. Länsstyrelsen Gävleborg var medfinansiär. En av de inbjudna föreläsarna var Fredrik Andersson från LRF Mälardalen, som bidrog med mycket nyttig information om ekonomi i spannmålsodling, hur man torkar för absolut högsta kvalité samt dessutom om lämpliga spannmålssorter för den här regionen. Han informerade också om aktuella avräkningspriser för ekologiskt och konventionellt spannmål.

Kvalitetssäkring viktig

Lisa Svensson från Miljö- och Hälsoskydd i Ljusdals kommun informerade om regelverket när man vill förädla livsmedelsråvaror. Det handlar om att producera säker mat för konsumenten.Från Anticimex redogjorde Karin Andersson och Torbjörn Nilsson om olika kontrollpunkter för säker mat, om certifiering och egenkontroll.

Det är mycket att hålla reda på när man ska förädla livsmedelsråvaror och det är klokt att ta hjälp utifrån innan man sätter igång.

Hans Bovin, Deveco gick igenom odlingsteknik för nygamla grödorna speltvete, naken havre och råg som mycket väl går att odla i den här regionen och som dessutom har ett högt ekonomiskt värde.

Bagarens syn på mjölet

Christer Svensson från bageriet Brödleva i Svärdsjö, informerade om bagarens synpunkter och krav på mjölet. Han vill ha jämn kvalité och är därför beroende av till exempel ett jämt falltal. Han berättade att när en mjölleverantör bytte mjölnare så blev brödet inte bra. Det måste vara en och samma person som mal mjölet menade Christer.

Företagsamhet har lyft hela orten

Lennart Svahn från Björkaholms kvarn i Värmland avslutade dagen med att berätta om igångsättningen av den fallfärdiga och 300-åriga kvarnen som i dag har full produktion av olika mjölsorter. Efterfrågan bara ökar. Lennart berättade också om deras kontrollsystem för att få fram säkra livsmedel till konsumenterna. Dessutom informerade Lennart om Björkaholm som förut var en avfolkningsort men som i dag blomstrar tack vare liknande projekt som kvarnprojektet.

                                                                                                             Hans Bovin

                                                                   Projektledare WäXa med nya grödor