Projektet Energilots 2.0 har en direkt koppling till LRF:s nationella energistrategi som antogs av rksförbundsstämman i maj 2011. Projektet drivs med finansiering från EU:s Landsbygdsprogram och LRF och verkar i både Dalarna och Gävleborg. Projekttid med aktiviteter är augusti 2011 till december 2014.

Syfte

Projektet syftar till att öka entreprenörskapet och kunskapsläget inom förnybar energi från de gröna näringarna samt att uppmuntra åtgärder för energieffektivisering på länens lantbruk.

Målgrupper

Projektet har två huvudsakliga målgrupper. Den första målgruppen är lantbruks- och landsbygdsföretag med potential för affärsmöjligheter inom förnybar energi, energieffektivisering och möjlighet att leverera energiråvara. Den andra målgruppen är köpare av energi och energiråvara.

Målsättningar

Att lantbrukare ska få utökade och bättre affärsmöjligheter genom affärsutveckling för förnybar energi, energieffektivisering och leverans av energiråvara. En ökad användning av förnybar energi i samhället samt ökad produktion av energigrödor är viktiga delar.

Arbetssätt

Projektet ska arbeta både gårdsnära mot enskilda eller grupper av lantbruks- och landsbygdsföretag samt övergripande på länsnivå med strategiska frågor för förnybar energi från de gröna näringarna. Andra viktiga delar är att knyta samman leverantörer av förnybar energi med marknaden samt att samverka med relevanta aktörer som myndigheter och projekt med mera inom energiområdet i Dalarna och Gävleborg.

Flexibilitet är ett nyckelord för projektet – vi ska arbeta med de frågor som intresserar och är aktuella för den främsta målgruppen

Erbjudande

Vi arbetar i projektet för att stötta de gröna näringarnas företag genom att coacha och lotsa till satsningar inom förnybar energi, genom energieffektivisering och leverans av energi eller energiråvara samt att erbjuda kunskapshöjande aktiviteter. Detta innefattar bland annat att ordna relevanta kurser och studiecirklar, studieresor, föreläsningar, möten såväl som att träffa och coacha enskilda lantbruks/landsbygdsföretag. Projektet ska vara en katalysator för er som har funderingar eller konkreta planer på att satsa inom förnybar energi eller vill energieffektivisera.

Hur får man en lönsam salixodling?

Energilots 2.0 arbetar mycket med föreläsningar och kurser. Här kan du ta del av en temakväll om energigrödornas ekonomi i Hedemora 9 februari och även en länk till föreläsaren Håkan Rosenqvists material.

Till sidan om energigrödor

Hur får man en energieffektiv spannmålshantering?

Här kan du ta del av de viktigaste lärdomarna LRF-konsults energiexpert Christer Johansson serverat på kurser om effektiv spannmålshantering.

Till sidan om energieffektiv spannmålshantering

Projektledning

Projektledare är Christian Blanck  och Henrik Axelsson är projektmedarbetare.

Välkomna att höra av er till oss med funderingar, önskemål och tips – eller om ni bara vill diskutera energi!

Kontaktinformation Energilots 2.0

Christian Blanck, projektledare: Telefon: 026-245973,
e-post: christian.blanck@lrf.se

Henrik Axelsson, projektmedarbetare. Telefon 026-24 59 94,
e-post. henrik.axelsson@lrf.se

Material att ladda ned:

Presentation Energilots 2.0
Närvärme med gemensam fliseldad värmecentral
Närvärme i Dalarna
Praktiska energispartips för gården
Småskalig Vattenkraft bildspel av experten Walter Johansson
Solceller för elproduktion - föreläsning av Mats Andersson Energibanken
Förustättningar för småskalig vindkraft - bli inte blåst på vinden, av Sven Ruin på Teroc
Anslutning av småskalig elproduktion till elnätet, av Jan-Erik Bergkvist

Länkar

LRF Energi , http://www.lrf.se/energi/
LRF Goda Affärer på Förnybar Energi , http://www.gafe.se
Bioenergiportalen http://www.bioenergiportalen.se/
Biogas Mitt http://www.biogasmitt.se/