Hönor på Långerum, Öland. Foto: Ester Sorri.

Energieffektivisering hönserier

Energilots 2.0 bjöd 13 november in Dalarnas och Gävleborgs hönserier till en kursdag som syftade till att ge kunskaper och skapa en mötesplats för dialog kring energieffektivisering av hönserier.Sammanlagt kom sex stycken av länens sammanlagt tio större hönserier.

Medverkade föreläsare var Nils Helmersson, energirådgivare på HIR Malmöhus (Hushållningssällskapet), Sivert Johansson, ventilationsexpert med fokus på djurstallar och Claes Björk, rikslikare på Svenska Ägg.

Nyttig energi

Energieffektivisering handlar inte bara om att spara energi. Själva kärnan i begreppet är att den energi man gör av med ska vara av nytta och alltså generera intäkter genom effektiv produktion. Alltså en insatsvara i produktionen som inte ska vara en kostnad som slösas bort i form av energiförluster. Ovanstående tes blev tydligt under dagen. Det är många bitar som ska falla på plats för att få till en energieffektiv och i allmänhet produktiv hönseriverksamhet.

Läs referatet från dagen i PDF-format för mer information om dagen och ämnet:
Referat energieffektivisering hönserier 13 november 2014